Kestävästi Klapasissa

Klapaset ry on saanut keväällä 2023 Suomen Partiolaisten Kestävästi Partiossa -tunnuksen. Tunnuksen eri osa-alueet pohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin Painoarvo tässä tunnuksessa on ekologisella kestävyydellä, jotta voisimme tehokkaammin vastata nuorten kasvavaan huoleen ilmastonmuutoksesta, sekä tukea partion hiilineutraaliustavoitteita vuoteen 2030 mennessä.

Kestävästi Partiossa -tunnuksen ylläpitäminen edellyttää lippukunnalta jatkuvaa toimintaa arjessa kestävän kehityksen ylläpitämiseksi. Merkkiä haettaessa Klapaset järjesti jäsenistöllään äänestyksen, jonka pohjalta valikoitu kolme kehitysaihealuetta, joihin Klapaset haluaa keskittyä ennen tunnuksen uusimista vuoden 2024 loppuun mennessä.
Klapaset

Ympäristökasvatus

Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harjoitella käytännön vaikuttamista kestävän kehityksen edistämiseksi.

Kierrätys

Retkillä ja leireillä kierrätetään syntyvää jätettä (paperi, pahvi/kartonki, lasi, metalli, muovi, biojäte, ongelmajäte).

Ruoka

 • Retkillä ja leireillä ainakin joka toinen lämmin ateria on kaikille kasvisruokaa.
 • Retkien ja leirien ruokalistat on suunniteltu siten, että hävikkiä syntyy vähän.
 • Lippukunnan tapahtumissa kannustetaan noudattamaan kasvispainotteista ruokavaliota.
 • Retkien ja leirien kokkeja kannustetaan opettelemaan maukkaan ja ravitsevan kasvisruoan tekemistä.

Hanki itsellesi Kestävästi Klapasissa – hihamerkki!

Klapaset haluaa kannustaa kaikkia lippukuntalaisia käytännön toimiin partion arjessa: viikkotoiminnassa, retkillä ja/tai tapahtumissa. Vuoden 2024 aikana kaikkia ryhmiä, ja oman ryhmän puuttuessa myös yksittäisiä tekijöitä kannustetaan suorittamaan jokin yllä oleviin teemoihin, tai ylipäätään kestävään kehitykseen liittyvä aktiviteetti ja raportoimaan se tiivistetyn ytimekkäästi haluamallaan tavalla jollekin Klapasten hallituksen jäsenelle. Kaikki aktiviteetin raportoineet ryhmät ja yksilöt saavat jokaiselle aktiviteetissa mukana olleelle Kestävästi Klapasissa – hihamerkin!

Raportointi esim. Klapasten johtajat – whatsapp-rymässä on erityisen suositeltavaa, jotta se kannustaa myös muita ryhmiä, sekä antaa toteutusideoita myös muille! Kuvamateriaali on myös tervetullutta, jotta hyviä ideoita ja uusia toteutusvinkkejä voidaan nostaa sekä tänne sivustolle sekä Klapasten sosiaaliseen mediaan.

Alla on listattu valmiita linkkejä ja toteutusideoita, joita saa käyttää; omien tai muualtakin lainattujen ideoiden käyttäminen on myös sallittua ja kannustettavaa! Kynnys aktiviteetteihin saa olla myös järkevä; tärkeintä on konkreettisten toimien kokeilu ja harjoittelu sekä käytännön pienetkin teot, jotka lisäävät oppia ja ymmärrystä vastuullisuus- ja kestävyysasioista.
Klapaset

Toteutusvinkkejä

Laske retken hiilijalanjälki:

Vähintään yhden yön hiilijalanjäljen voi laskea käyttäen Suomen Partiolaisten tapahtuman hillijalanjälkilaskuri Talla:lla! Kannattaa tutustua laskuriin jo etukäteen ennen tapahtumaa, jotta osaat paremmin arvioida ja/tai antaa tarkempia lukuja laskuriin tapahtuman jälkeen

Tutustu Klapasten tapahtumien hiilijalanjälkilaskelmiin täällä.

Avaa SP:n tapahtuman ja toimintavuoden hiilijalanjälkilaskurit tästä.

Ympäristökasvatus:

Kierrätys:

 • Rakentakaa kierrätyspiste Klapasten kämpälle / retkelle/leirille/tapahtumaan
  • Hyödyntäkää valmiita materiaaleja ja lajitteluohjeita esimerkiksi oman alueen jätehuoltoyhtiön sivuilta.
  • Nikkaroikaa ja maalatkaa kololle oma kierrätysastia, johon on värikoodein merkattu, mihin mikäkin jätejae (paperi, sekajäte, muovi ja metalli) kuuluu.
 • Tehkää mukana kulkevat kierrätyspisteen merkit, joita voi käyttää eri paikoissa retkillä ja leireillä.
 • Varatkaa lähikirppikseltä kirpparipöytä, tai tehkää ilmoitus paikalliselle nettikirppikselle jossa voitte myydä kaikilta kerättyä tarpeetonta tavaraa. Tai järjestäkää kirppari lippukunnan jonkun tapahtuman yhteydessä (tästä voi jutella mm. lippukunnan hallituksen kanssa)
 • Lajittelu ja kierrätys Marttojen sivuilla

Ruoka:

Kasvispainotteiseen ruokavalioon kannustaminen

 • Tutustukaa WWF:n kestävän ruoan materiaaleihin ja pohtikaa miten partiolaiset voivat edistää kestävämpää ruuan tuontantoa omilla valinnoillaan.
 • Tutustukaa yhdessä erilaisiin kasvisruokablogeihin (esim. Vegeretki ja Tunturikeittio) ja hyödyntäkää niistä saatuja reseptivinkkejä retkillä, leireillä ja vaelluksilla.
 • Tehkää yhdessä trangialla erilaisia kasvisruokakokeiluja
 • Toteuttakaa yhdessä Master Chef -kasvisruokakisa
 • Luokaa lippukunnan nettisivuille tai omaan kansioonne reseptipankki, joka sisältää reseptejä maukkaisiin kasvisruokiin sisältäen ainesosamäärät erikokoisille osallistujajoukoille. Sitä voi hyödyntää seuraavan tapahtuman järjestämisessä
 • Kasvisruokareseptejä retkeilijöille – WWF-nuorten reseptivihko

Hävikin vähentäminen

 • Retkien ruokasuunnittelussa voi ottaa käyttöön erilaisia laskentaohjelmia esim. https://www.saasyoda.fi/annoslaskuri, joiden avulla on helpompi laskea raaka-aineiden määrät osallistujamäärien mukaan. Näin estetään hävikin syntymistä
 • Toteuttakaa leireillä ja retkillä viimeinen ateria, jolloin syödään kaikki edellisiltä päiviltä ylimääräiseksi jääneitä ruokia/ruoka-aineita. Jos hävikkiruoka-aterian tekee osallistujien kanssa trangialla, saa siitä samalla kasvatuksellisen ohjelmanumeron.
 • Hyödyntäkää lippukunnan kuiva-ainevarastoa ryhmän retkillä! Tarkista, mitä kuivaruokia varastolla on, ennen kuin menet kauppaan.
 • Järjestäkää hävikkiruoka-koloilta tai -retki: kaikki tuovat mukanaan jotain hävikkiruoka-aineita, ja niistä keksitään ja valmistetaan ruokia. Arvioikaa (esim. punnitsemalla/valokuvat/tms), kuinka paljon tuodusta hävikkiruuasta saitte tehtyä uutta vielä syötävää ruokaa ja siten vähennettyä hävikkiä.
 • https://www.saasyoda.fi/ -sivuilla on muutakin ruokahävikkiin liittyvää vinkkiä ja tietoa
 • Marttojen hävikkiruoka sivusto: https://www.martat.fi/ruoka/kestava-ruoka/havikista-herkkua/
 • Tietoa ja ideoita Hävikkiviikko-kampanjan sivuilta: https://www.kuluttajaliitto.fi/havikkiviikko/
 • Ympäristö-NYT! -sivujen Ruokitko roskistasi -materiaali: https://ymparistonyt.fi/teemat/vaikutavesiin/ostan-ja-laitan-ruokaa/ruokahavikki/