IKÄKAUDET JA RYHMÄT

Klapasissa järjestetään partiotoimintaa viidelle ikäkaudelle, jotka taas jaetaan omiin ryhmiinsä. Nämä ryhmät kokoontuvat viikoittain, järjestävät omia viikonloppuretkiään ja osallisuvat yhdessä muiden kanssa lippukunnan ja partion muihin tapahtumiin, joista suurimpana nousee esille jokavuotinen kesäleiri.

Perhepartio

3-6 vuotiaat, aina vanhemman kanssa.
Kokoontuvat kerran kuukaudessa, kuun toinen La 12.00-14.00

Sudenpennut

Sudenpennut (sudarit/supet) ovat 7-9 -vuotiaita partiolaisia. Ryhmää kutsutaan laumaksi, jota ohjaa akela. Sudenpennut ovat arkajalkoja kunnes he antavat sudenpentulupauksen ja saavat huivin ja lupausmerkit.

Sudenpennun ihanteet:
Kunnioittaa toista ihmistä
Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä

Sudenpentulupaus:
"Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani,
omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa sudenpennun ihanteita ja olla avuksi toisille."

Ryhmät:
Haukat, 2011 ja 2012 syntyneet
Kokoontuvat kerran viikossa, To 18.00-19.30

Nopeat Naalit, 2013 syntyneet
Kokoontuvat kerran viikossa, Ma 18-19

Ketunpoikaset, 2012 ja 2013 syntyneet
Kokoontuvat kerran viikossa, Ti 18-19

Syksyn sudenpennut, 2014 syntyneet
Kokoontuvat kerran viikossa, Ti 18-19
Klapaset

Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10-12 -vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10-15 hengen joukkue. Seikkailijajoukkuetta johtaa tehtävään koulutettu sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.

Seikkailijan ihanteet:
Kunnioittaa toista ihmistä,
Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä,
Olla luotettava

Seikkailijalupaus:
"Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani,
omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa seikkailijan ihanteita ja olla avuksi toisille."

Ryhmät:
Jääkarhut, 2009 ja 2010 syntyneet
Kokoontuvat kerran viikossa, Ke 18-19.30

Pandat, 2010 syntyneet
Kokoontuvat kerran viikossa, Ma 18-19

Supersudet, 2010 ja 2011 syntyneet
Kokoontuvat kerran viikossa, Ke 18.00-19.00

Ihme ilvekset, 2011 syntyneet
Kokoontuvat kerran viikossa, Ke 17.00-18.00
Klapaset

Tarpojat

Tarpojiksi kutsutaan 12-15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4-12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoajaikäinen vartionjohtaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi. Tarpojien ohjelma on täynnä retkeilyä, erilaisten partiotaitojen opettelemista ja ryhmässä toimimista.

Tarpojan ihanteet:
Kunnioittaa toista ihmistä
Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
Olla luotettava
Rakentaa ystävyyttä yli rajojen

Tarpojalupaus:
"Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani,
omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa tarpojan ihanteita ja olla avuksi toisille."

Ryhmät:
Karva-Oisterit, sekaryhmä
Kokoontuvat kerran viikossa, To 18-20

Teletapit, sekaryhmä
Kokoontuvat kerran viikossa, Ke 19-20
Klapaset

Samoajat

Samoajat ovat 15-17 -vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4-12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta. Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänjohtajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.

Samoajan ihanteet:
Kunnioittaa toista ihmistä
Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
Olla luotettava
Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen

Samoajalupaus:
"Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani,
omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa samoajan ihanteita ja olla avuksi toisille."

Ryhmät:
Käpylehmät, sekaryhmä
Kokoontuvat tarvittaessa
Klapaset

Vaeltajat

Vaeltajat, 18-22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 5-7 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa. Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

Vaeltajan ihanteet:
Kunnioittaa toista ihmistä
Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
Olla luotettava
Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
Kehittää itseään ihmisenä
Etsiä elämän totuutta

Vaeltajalupaus:
"Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani,
omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa vaeltajan ihanteita ja olla avuksi toisille."

Ryhmät:
O.S.S.I., sekaryhmä
Kokoontuvat tarvittaessa
Klapaset

Aikuiset

Yli 22 vuotta täyttäneet aikuiset toimivat lippukunnassa erinäisissä tehtävissä. Aikuisille ei ole järjestetty erillistä ohjelmaa, vaan he toimivat johto- ja organisointitehtävissä lippukunnassa. Johtajisto (josta osa myös samoajia ja vaeltajia) organisoi koko lippukunnan toimintaa. Tärkeimpänä toimintaelimenä on kerran kuussa pidettävä johtajaneuvosto, joka on lippukunnan hallituksen ja muun aktiivijohtajiston päätösvaltainen kokous.
Kaikki lippukunnan johtajat pyritään kouluttamaan Uudenmaan Partiopiirin partionjohtajan peruskurssilla viralliseen partionjohtajan pätevyyteen.

Johtajiston ja johtajaneuvoston toimintaa johtaa lippukunnanjohtaja.

Lippukunnan ulkopuoliset aikuiset, yleensä partiolaisten vanhemmat, ovat myös olleet usein mukana toiminnassa. He avustavat leirieillä ja toimivat esimerkiksi kuljettajina ja rastihenkilön apulaisina.

Ryhmät:
Viileet simpanssit, sekaryhmä
Kokoontuvat n. kerran kuukaudessa
Klapaset