Mitä partio on?

Partio on harrastus, joka sopii kaikille. Toimintaan ovat tervetulleita niin lapset, nuoret, aikuiset kuin ikäihmisetkin.

Partion paikallisyhdistys on lippukunta, jonka sisällä partiolaiset jakautuvat pienempiin ryhmiin, joita kutsutaan ikäkauden mukaan laumaksi, joukkueeksi tai vartioksi. Partio-ohjelma on jaettu viiteen eri ikäkauteen, joissa lapset ja nuoret toimivat yhdessä oman ikäistensä kanssa. Ikäkaudet ovat:
  • 3-6 vuotiaat – perhepartio, aina oman aikuisen kanssa
  • 7-9-vuotiaat – sudenpennut
  • 10-12-vuotiaat – seikkailijat
  • 12-15-vuotiaat – tarpojat
  • 15-17-vuotiaat – samoajat
  • 18-22-vuotiaat – vaeltajat
  • 23 vuotiaat → aikuiset
Toiminnassa on mukana myös paljon vapaaehtoisia aikuisia, jotka mahdollistavat lasten ja nuorten harrastamisen. Lue tästä lisää aikuisista partiossa ja miksi sinun kannattaa liittyä mukaan!

Partiotoiminnan tarkoitus on tukea lapsen ja nuoren kasvua ottaen huomioon kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että lapsi ja nuori oppii toimimaan aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Toiminta on kaikille avointa ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Klapasten taustayhteisönä toimii Nurmijärven seurakunta, mutta toimintaan ovat tervetulleita ihan kaikki katsomuksesta riippumatta.