Aikuinen partiossa

Partio ei ole vain lasten harrastus, vaan myös vanhemmat ja muut aikuiset voivat lähteä mukaan.

Miten aikuinen voi harrastaa partiota?

Partiota harrastetaan partion paikallisyhdistyksissä eli lippukunnissa. Aikuiset ovat mukana lippukunnan arjen pyörittämisessä sekä erilaisten tapahtumien ja toimintojen järjestämisessä. Klapasissa on myös aikuisille oma harrastusryhmä Viileet simpanssit.

Johtajina toimivat aikuiset järjestävät viikottaiset koloillat ryhmällensä ja muutaman kerran vuodessa myös ryhmän oman retken (tämä voi olla myös yhteinen monelle ryhmälle!) Lisäksi johtajina toimivien aikuisten toivotaan osallistuvan mahdollisuuksien mukaan lippukunnan yhteisiin tapahtumiin. Johtajat muodostavat johtajiston.

Aikuinen voi olla lippukunnan toiminnassa myös mukana ilman viikottaista ryhmän vetämistä. Monesti varsinkin nuorempien ikäkausien kokouksiin kaivataan välillä apukäsiä ja erityisesti tarve korostuu retkillä.

Mikäli sinulla on jokin erityisosaaminen tai halu kehittää itsellesi uuden sellaisen, ole rohkeasti yhteydessä esimerkiksi lippukunnanjohtajaamme. Partiossa on tilaa kaikille!

Aiempaa partiotaustaa ei tarvita. Aikuisille on tarjolla kursseja ja koulutuksia, sekä paikallisia ja valtakunnallisia tapahtumia. Partion keskeinen idea on tekemällä oppiminen, tämä koskee myös aikuisia!